• 10 CZE 19

    W dn. 11 czerwca br., dyżur Prodziekan ds. Studenckich
    Pani dr N. Pielacińskiej – odwołany.