Wydział Filologii Uniwersytet Szczeciński

tel. 444 30 20
fax. 444 28 08
al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin
Wydział Filologiczny
A A

Doktoranci - akty prawne zewnętrzne

Studia III stopnia - akty prawne zewnętrzne:

         Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

 

3.     Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Załączniki:
Pobierz plik (1.09.2011_Rozp.MNSW_w_sprawie_ksztalcenia_na_studiach_doktoranckich_w_uczel.pdf)Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r.[W sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych]34 Kb
Pobierz plik (2003_tekst_jednolity_ustawa_ o_stopniach_nauk.pdf)Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.[O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.]161 Kb
Pobierz plik (8.08.2011_Rozp_MNSW_ w_sprawie_nostryfikacji_stopni_naukowych_i_stopni_w_zakresi)Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r.[W sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą.]35 Kb
Pobierz plik (8.08.2011_Rozp_MNSW_ w_sprawie_obszarow_wiedzy_dziedzin_nauki_i_sztuki_oraz.pdf)Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r.[W sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.]32 Kb
Pobierz plik (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014)Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014[W sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich]397 Kb
Pobierz plik (Rozporządzenie MNiSW z 03.10.2014r..pdf)Rozporządzenie MNiSW z 03.10.2014r..pdf[W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora]802 Kb
Pobierz plik (ustawa prawo o szkolnictwie wyższym.pdf)Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.[Prawo o szkolnictwie wyższym.]829 Kb

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić