annales

ANNALES NEOPHILOLOGIARUM
Czasopismo naukowe
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Nr ISSN 1734-4557

Adres redakcji:

„Annales Neophilologiarum”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Piastów 40 B, 71-065 Szczecin
tel. (091) 444 27 05, 444 28 08
fax 91 444 27 00

e-mail: annalesneophilologiarum@univ.szczecin.pl