WARUNKI PRZYJĘCIA ARTYKUŁU DO DRUKU

 1. Limit objętości: do 20 stron (36 000 znaków ze spacjami).
 1. Do każdego artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie (do 0,5 stronicy) w języku polskim i angielskim, podając nazwisko i imię autora streszczenia (tłumacza), a także tłumaczenie tytułu oraz słowa kluczowe (3-5) w języku angielskim i polskim.
 1. W lewym górnym rogu: imię i nazwisko autora, poniżej afiliacja (kursywą).
 1. Prace powinny być dostarczone na nośniku elektronicznym w pliku Word (do wersji Word 2003) wraz z jednostronnym wydrukiem w formacie A4, w jednym egzemplarzu. Dostarczony nośnik elektroniczny powinien być wolny od wirusów.

Parametry tekstu w pracy:

 • odstęp między wierszami – 1,5,
 • lewy i prawy margines – 2,5 cm,
 • w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki 12 pkt (można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń).
 1. Umieszczone w pracy rysunki autor powinien dostarczyć również w formie źródłowych plików graficznych (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy excel itp.).
 • Tabele i rysunki, wykresy, schematy – maks. szerokość – 125 mm, maks. wysokość – 170 mm.
 • Zdjęcia – rozdzielczość 300 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1 : 1), w formacie *.tif, *.jpg (maks. szerokość – 125 mm, maks. wysokość – 170 mm).
 • Skanowane rysunki, schematy – czarno-białe (lineart), rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif.

Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych na potrzeby druku).

 1. Prawa autorskie osób trzecich

Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

 1. Zapis przypisów literaturowych powinien być ujednolicony wg poniższego schematu:
 1. Nowak, B.J. Kowalski, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma” 2005, nr 2, s. 7-19.
 1. Nowak, B.J. Kowalski, Tytuł książki, Nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania 2002, s. 87.
 1. Nowak, B.J. Kowalski, Tytuł rozdziału, w: Tytuł książki, red. A. Kowalski, Nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania 2005, s. 69.

Tradycyjnemu zapisowi przypisów odpowiada bibliografia alfabetyczna (inicjał imienia po nazwisku).

 1. Prosimy też o podanie informacji o autorze/autorach: imię, nazwisko, tytułu i/lub stopień naukowy, pełna nazwa uczelni/instytucji, którą autor reprezentuje, nr telefonu (do wiadomości redakcji), adres e-mail.
 1. Układ artykułu powinien być zgodny ze WZOREM.
 1. Teksty niespełniające wymogów nie będą kwalifikowane do druku.
 1. Nadesłane teksty podlegają recenzji naukowej. Do publikacji będą kierowane artykuły, które uzyskały pozytywną recenzję.