p.o. Redaktora naukowego od 08.02.2018 r.:

dr hab. Tomasz Szutkowski

e-mail: tomasz.szutkowski@usz.edu.pl

Sekretarz Redakcji:

dr hab. Tomasz Szutkowski

e-mail: tomasz.szutkowski@usz.edu.pl

Redaktorzy językowi:

Mgr Giorgio Capecchi (język włoski)

Dr hab. Pierre-Frederic Weber (język francuski)

Mgr Gregory Allen Frossard (język angielski)

Mgr Anna Ohrymowich (język rosyjski)

Dr hab. Werner Westphal (język niemiecki)

Mgr Irina Policastro (język szwedzki)

Redaktor naczelny tomów wcześniejszych:

dr hab. Beata Kędzia-Klebeko prof. US

 

Redaktorzy językowi opracowywanego numeru:

język rosyjski – mgr Anna Ochrymowicz (Grodno, Białoruś)

język włoski – mgr Angelo Sollano

język ukraiński – mgr Elwira Tiszewska

Sekretarz redakcji tomów wcześniejszych: dr hab. Ewa Tierling-Śledź

Adres redakcji:

„Annales Neophilologiarum”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Piastów 40B, 71-065 Szczecin

tel. 091 444 27 05, 444 28 08

fax 91 444 27 00