Kierownik studiów III stopnia:

prof. zw. dr hab. Mirosława Białoskórska

 

DYŻUR KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH

WTOREK 11.45-13.15
CZWARTEK 12.00-13.30

 

Obsługa administracyjna studiów:

Samodzielna sekcja ds. Nauki, Kształcenia i Finansów

Kierownik sekcji

mgr Agnieszka Pawłuszyn

tel. 91 444-27-04
pokój 101  (I piętro)
agnieszka.pawluszyn@usz.edu.pl