Skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

 

mgr Łukasz Wieczyński – przewodniczący WRSD

mgr Damian Syjczak – sekretarz WRSD

mgr Michał Baran – członek WRSD

mgr Paulina Grabowska – członek WRSD

mgr Urszula Chwesiuk – członek WRSD

mgr Paweł Tuz – członek WRSD


Skład Wydziałowej Komisji ds. Pomocy Materialnej

 

– przewodnicząca WKdsPM

– wiceprzewodnicząca WKdsPM (pracownik delegowany przez Dziekana WF)

– członek WKdsPM

– członek WKdsPM