Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2018 Rektora US z dnia 10 maja 2018 r., obowiązkiem każdego pracownika jest wypełnienie formularza „Informacja o uprawianych dyscyplinach naukowych i identyfikatorze ORCID” (załącznik do niniejszego zarządzenia) i przekazania go do Samodzielnej Sekcji ds. Nauki, Kształcenia i Finansów w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia.

Zarządzenie nr 28_2018_ORCID

załącznik do zarządzenia nr 28_2018_ORCID

Instrukcja generowania identyfikatora ORCID ID  http://bg.szczecin.pl/generowanie-identyfikatora-orcid-id/

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych powinni złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy (oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy (oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową*).

oświadczenie o dziedzinach i dyscyplinach

oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

*oświadczenie należy złożyć obligatoryjnie w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia.

wniosek do pełnomocnika