• Godziny przyjęć

  Godziny przyjęć studentów Dziekanatu WF

  Poniedziałek: nieczynne
  Wtorek: 10:30 – 13:30
  Środa: 10:30 – 13:30
  Czwartek: 10:30 – 13:30
  Piątek: 10:30 – 13:30

  Studenci niestacjonarni:

  Piątki zjazdowe: 10:30 – 17:00
  Soboty zjazdowe: 9:00 – 13:00

 • mgr Monika Łacińska

  Filologia germańska (studia stacjonarne I i II stopnia)
  Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym (studia stacjonarne I stopnia)
  Kulturoznawstwo (studia stacjonarne I i II stopnia)
  Iberystyka – studia hiszpańskie (studia stacjonarne I stopnia)

  pokój 05 (parter)
  tel. 91 444-27-00
  monika.lacinska@univ.szczecin.pl

 • mgr Monika Wójtowicz

  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne I stopnia)
  Dziennikarstwo i zarządzanie mediami (studia stacjonarne II stopnia)
  Filologia polska (studia stacjonarne I i II stopnia)
  Studia pisarskie (studia stacjonarne I stopnia)
  Skandynawistyka – studia norweskie (studia stacjonarne I stopnia)
  Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym (studia stacjonarne I stopnia)
  Filologia rosyjska (studia stacjonarne II stopnia)
  Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie (studia stacjonarne I stopnia)

  pokój 05 (parter)
  tel. 91 444-27-09
  monika.wojtowicz@univ.szczecin.pl

 • mgr Monika Zarzycka

  Global Communication (studia stacjonarne I stopnia)
  Filologia angielska (studia stacjonarne I i II stopnia)

  pokój 05 (parter)
  tel. 91 444-27-02
  monika.zarzycka@univ.szczecin.pl

 • mgr inż. Małgorzata Kacperska-Michniewicz

  Filologia angielska (studia niestacjonarne I i II stopnia)
  Filologia germańska (studia niestacjonarne I i II stopnia)
  Skandynawistyka (studia niestacjonarne I stopnia)
  Iberystyka (studia niestacjonarne I stopnia)
  Filologia romańska z dodatkowym językiem obcym (studia stacjonarne I stopnia)
  Filologia romańska (studia stacjonarne II stopnia)

  pokój 05 (parter)
  tel. 91 444-27-15
  malgorzata.k-michniewicz@univ.szczecin.pl

 • Dział