Godziny przyjęć studentów Dziekanatu WF

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 9:30 – 13:30
Środa: 10:30 – 13:30
Czwartek: 10:30 – 14:30
Piątek: 10:30 – 13:30

Piątki zjazdowe: 12:00 – 17:00
Soboty zjazdowe: 9:00 – 13:00

Odbiór indeksów i kart okresowych osiągnięć

W związku z wprowadzeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych… (RODO) informujemy studentów, że wszystkie dokumenty studenci muszą odbierać w Dziekanacie osobiście z dokumentem tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty, paszport).

Upoważnienie do odbioru dokumentów przez inne osoby wymaga złożenia pisemnego oświadczenia (wzór upoważnienia znajduje się na stronie: http://wf.usz.edu.pl/dziekanat/wzory-podan/ ).

Karty okresowych osiągnięć oraz indeksy będą wydawane od 15 czerwca 2018 r. w godzinach otwarcia Dziekanatu. Starostowie lat mogą odbierać karty i indeksy tylko dla osób, które udzieliły im pisemnego upoważnienia.

Filologia angielska (studia niestacjonarne I i II stopnia)
Filologia germańska (studia niestacjonarne I i II stopnia)
Skandynawistyka (studia niestacjonarne I stopnia)
Iberystyka (studia niestacjonarne I stopnia)
Filologia romańska z dodatkowym językiem obcym (studia stacjonarne I stopnia)
Filologia romańska (studia stacjonarne II stopnia)

mgr inż. Małgorzata Kacperska-Michniewicz
tel. (91) 444-27-15
pokój 05 (parter)
malgorzata.k-michniewicz@univ.szczecin.pl

 

Filologia germańska (studia stacjonarne I i II stopnia)
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym (studia stacjonarne I stopnia)
Kulturoznawstwo (studia stacjonarne I i II stopnia)
Iberystyka – studia hiszpańskie (studia stacjonarne I stopnia)

mgr Monika Łacińska
tel. (91) 444-27-00
pokój 05 (parter)
monika.lacinska@univ.szczecin.pl

 

Global Communication (studia stacjonarne I stopnia)
Filologia angielska (studia stacjonarne I i II stopnia)

mgr Monika Zarzycka
tel. (91) 444-27-02
pokój 05 (parter)
monika.zarzycka@univ.szczecin.pl

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne I stopnia)
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami (studia stacjonarne II stopnia)
Filologia polska (studia stacjonarne I i II stopnia)
Studia pisarskie (studia stacjonarne I stopnia)
Skandynawistyka – studia norweskie (studia stacjonarne I stopnia)
Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym (studia stacjonarne I stopnia)
Filologia rosyjska (studia stacjonarne II stopnia)
Lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie(studia stacjonarne I stopnia)

mgr Monika Wójtowicz
tel. (91) 444-27-09
pokój 05 (parter)
monika.wojtowicz@univ.szczecin.pl

 

Stanowisko administracyjno-techniczne
Mateusz Kolosz
tel. (91) 444-30-17
pokój 04 (parter)
mateusz.kolosz@usz.edu.pl

 

Kierownik dziekanatu
mgr Bożena Burdziak
tel./fax: (91) 444-28-08
pokój 03 (parter)
dziekfil@univ.szczecin.pl