• 11 CZE 18

    Odbiór indeksów i kart okresowych osiągnięć

    W związku z wprowadzeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych… (RODO) informujemy studentów, że wszystkie dokumenty studenci muszą odbierać w Dziekanacie osobiście z dokumentem tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty, paszport). Upoważnienie do odbioru dokumentów przez inne osoby