BHP dla studentów

UWAGA STUDENCI!!!

INFORMUJEMY, ŻE NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZWOLNIEŃ ZE SZKOLENIA BHP W ZWIĄZKU Z ZALICZENIEM SZKOLENIA W TERMINIE WCZEŚNIEJSZYM W INNEJ JEDNOSTCE.

KAŻDY STUDENT JEST ZOBOWIĄZANY ZALICZYĆ SZKOLENIE BHP W NASZEJ UCZELNI.

 

PLATFORMA SZKOLEŃ BĘDZIE URUCHOMIONA W TERMINIE ZALICZEŃ POPRAWKOWYCH, TJ. OD 14 LUTEGO 2017 R. (GODZ. 12.00) DO 22 LUTEGO 2017 R. (GODZ. 12.00).

 

Dostęp do szkolenia e-learningowego odbywa się z indywidualnego konta studenta i doktoranta w e-dziekanacie, zakładka szkolenie bhp.

Zgodnie z przyjętymi w latach poprzednich zasadami organizacji szkolenia bhp, zaliczenie szkolenia będzie odbywało się na podstawie zatwierdzonego

w e-dziekanacie protokołu zaliczeniowego oraz przesłanego i podpisanego protokołu w wersji papierowej.

Na podstawie e-protokołu odnotowane to zostanie w indeksie i karcie egzaminacyjnej przez wbicie pieczątki przez dziekanat: Zaliczono Szkolenie BHP.

Nie przewiduje się indywidualnych wpisów do indeksów i kart zaliczeniowych.