ZARZĄDZENIE NR 29/2014 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego.

Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy

Protokół kontroli oryginalności pracy

Protokół kontroli oryginalności pracy

System antyplagiatowy

Wniosek o założenie / zamknięcie / weryfikację konta w systemie antyplagiatowym Uniwersytetu Szczecińskiego

http://www.bjk.usz.edu.pl/system-antyplagiatowy

Ocena pracy dyplomowej