• 06 WRZ 18

    Egzamin EJA Pisanie Rok 3

    Egzamin EJA Pisanie Rok 3 FA (stacj. i niestacj.) dla osób z dodatkowo uzgodnionym terminem wrześniowym odbędzie się 20.09 o godz. 10:00, sala 118.

    Koordynator EJA Rok 3 Irina Sklema