I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych w Senacie RP

12 marca 2014,  ul. Wiejska 6, Warszawa

Nasz Uniwersztet Dziecięcy „Mały Poliglota” został zaproszony do udziału w Kongresie.