7 stycznia Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego podpisał umowy patronackie

z Liceum Ogólnokształcącym nr I w Szczecinie, Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, Szkołą Podstawową nr 37 w Szczecinie oraz Szkołą Podstawową nr 61 w Szczecinie.

Umowy zostały zawarte by rozwijać współpracę między uczelnią a szkołami w zakresie naukowej opieki nad klasami lingwistycznymi i klasami realizującymi w zakresie rozszerzonym język niemiecki.

Porozumienia patronackie pozwolą uczniom szkół na włączenie się w różnego rodzaju wydarzenia realizowane przez instytut – spotkania kół naukowych, wykłady zapraszanych gości, konferencje, porady i konsultacje z zakresu językoznawstwa, literatury czy kultury. Dla uczniów będzie to szansa na zapoznanie się z działalnością naukowo-badawczą pracowników germanistyki US, a dla pracowników instytutu i studentów, będzie to możliwość bezpośredniego udziału w życiu szkół, ważny kontakt z realizacją programów edukacyjnych, możliwość praktycznego weryfikowania teorii badawczych. Budowanie relacji uniwersytetu ze szkołami to cenna szansa powiązania nauki i praktyki, popularyzacji działań uniwersytetu oraz ciekawe poszerzenie oferty edukacyjnej szkół, a także obiecująca perspektywa wspólnych projektów i działań.

– Obejmowanie patronatem szkół to już tradycja na Wydziale Filologicznym, po raz pierwszy jednak będziemy współpracowali ze szkołami podstawowymi. Współpraca ta przyniesie korzyści zarówno szkołom partnerskim, jak i uniwersytetowi, a przede wszystkim studentom i naukowcom. Będziemy się wzajemnie uczyli. Liczymy na to, że uczniowie szkół, z którymi współpracujemy w przyszłości zostaną naszymi studentami  wyjaśniała prof. dr hab. Ewa Komorowska, dziekan Wydziału Filologicznego.

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Edward Włodarczyk, dziekan Wydziału Filologicznego – prof. dr hab. Ewa Komorowska oraz dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej â?? dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US.

Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US, rzeczniczka prasowa US Julia Poświatowska, dyrektor SP nr 61 w Szczecinie Bogdan Chęć oraz dyrektor  SP nr 37 w Szczecinie – Janusz Cymerman.

Fotografie: Jerzy Giedrys