IX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Rosyjskiej - Wydział Filologiczny