Wizyta delegacji Mudanjiang Normal University 22 lipca 2014 r.

Uniwersytet Szczeciński reprezentowali: dr hab. Jacek Styszyński, prof. US (Prorektor ds. Kształcenia US), prof. dr hab. Ewa Komorowska (Dziekan Wydziału Filologicznego US), dr Anna Gonerko-Frej (Kierownik Katedry Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego US), mgr Joanna Misiukajtis (Kierownik Działu Spraw Międzynarodowych US), dr Paweł Wolski (Kierownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Wydziału Filologicznego).

Przedstawiciele Mudanjiang Normal University: He Yeming (Chief of International Exchange Section International Education School), Zeng Tao (Director International Education School).