Szczecin, dn. 14 maja 2014 roku, siedziba Wydziału Filologicznego US.

Spotkanie Pana Profesora Dariusza Rosatiego z władzami dziekańskimi Wydziału Filologicznego US (Dziekanem Wydziału Panią Profesor Ewą Komorowską, Panią Prodziekan dr Adrianną Seniów), przedstawicielami Katedry Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego (Panią Kierownik Katedry dr Anną Gonerko-Frej, dr Joanną Witkowską) oraz Przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Nobla (m.in. z Panią Prezes Anną Szachowicz).