• 05 KWI 18

  Granice. Półrocznik poświęcony literaturze i kulturze

  Ogłaszamy nabór tekstów do trzeciego już numeru „Granic”, którego głównym tematem będzie queer. Interesować nas będzie kwestia nie-heteronormatywności i nie-heteroseksualności w literaturze i kulturze.

  Pozostając w zgodzie z teorią queer, naszym obszarem zainteresowania będą aspekty płci i seksualności we wszystkich ich możliwych sposobach istnienia. Pomimo tego, że teoria queer funkcjonuje w dyskursie akademickim już od dłuższego czasu, wciąż budzi spore emocje, szczególnie ze strony konserwatywnie nastawionych badaczy. Uznanie płci i seksualności za sfery niestałe, wymagające uzgodnień i konstruowalne, zamiast naturalne i wrodzone, przywodzi nas do granic istnienia i każe w inny sposób pytać o podmiot. Odsyła nas to do samych podstaw bytu, które okazują się być zmienne, ale przede wszystkim bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać. W takim ujęciu prawda o człowieku przestaje być czymś jednowymiarowym, a sam wyraz „prawda” nabiera cech anachronizmu, a „staje się” lub też „konstruuje” lepiej oddają właściwości jednostki, niż sztywne „jest”.

  Proponowane tematy artykułów:

  • kwestie nie-heteronormatywności w tekstach kultury (literatura, film, etc.)
  • płeć, sposób jej konstruowania, zmienności lub stałości w tekstach kultury
  • zaszyfrowane w tekstach kultury odniesienia dotyczące płciowości lub seksualności
  • twórcy – debata na temat homoseksualizmu twórców w mediach (np. casus Konopnickiej)
  • strategie ukrywania i aluzyjnego odsłaniania płci i seksualności w tekstach kultury
  • subwersywne praktyki w kulturze najnowszej
  • kierunki rozwoju queer studies na gruncie polskim
  • teoria queer jako teoria krytyczna i praktyka społeczna

   

  „Granice” są czasopismem recenzowanym. Przyjmujemy teksty w językach: polski, rosyjski, ukraiński.

  Artykuły i recenzje prosimy kierować na adres: granice.czasopismo@gmail.com lub kontakt@granice-czasopismo.com

  Termin nadsyłania tekstów: 15 maja 2018r.