Wydział Filologii Uniwersytet Szczeciński

tel. 444 30 20
fax. 444 28 08
al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin
Wydział Filologiczny
A A

Sylabusy

Skład Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia na kierunku Lingwistyka dla biznesu-tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie:

przewodnicząca:: dr hab. Barbara Rodziewicz

członkowie: dr Dorota Dziadosz

                   dr Mirosława Hordy

Pobierz plik (sylabusy-LDB 2017-2018.pdf)sylabusy-lingwistyka dla biznesu  1 rok(dot. studiów od r. akad. 2017/2018)

Skład Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia  na specj. filologia rosyjska z d. językiem obcym:

przewodnicząca: dr  hab. Klaudia Koczur-Lejk

członkowie: dr Agnieszka Krzanowska

                    dr Katarzyna Kondzioła-Pich

Pobierz plik (Filologia rosyjska - sylabusy - 15-16 I st..pdf)sylabusy-filologia rosyjska z d.językiem obcym  3 rok, (dot. studiów od  r. akad. 2015/2016)

Pobierz plik (Filologia rosyjska - sylabusy - 16-17 I st..pdf)sylabusy-filologia rosyjska z d.językiem obcym 2 rok, (dot. studiów od  r. akad. 2016/2017)

Pobierz plik (Filologia rosyjska - sylabusy - 17-18 I st..pdf)sylabusy-filologia rosyjska z d.językiem obcym 1 rok, (dot. studiów od  r. akad. 2017/2018)

Pobierz plik (Filologia rosyjska - sylabusy - 16-17 II st..pdf)sylabusy-filologia rosyjska II stopnia 2 rok, II st(dot. studiów od  r. akad. 2016/2017)

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

 Pobierz plik (KRK_WF_Form_1.doc)KRK_WF_Form_1.doc

Pobierz plik (KRK_WF_Form_2.docx)KRK_WF_Form_2.docx

Pobierz plik (KRK_WF_Form_3.docx)KRK_WF_Form_3.docx

Pobierz plik (KRK_WF_Form_4.docx)KRK_WF_Form_4.docx

Pobierz plik (KRK_WF_Form_5.docx)KRK_WF_Form_5.docx

Pobierz plik (KRK_WF_Form_6.docx)KRK_WF_Form_6.docx

Pobierz plik (KRK_WF_Form_7.docx)KRK_WF_Form_7.docx

Pobierz plik (KRK_WF_Form_8.docx)KRK_WF_Form_8.docx

Pobierz plik (KRK_WF_Form_9.docx)KRK_WF_Form_9.docx

Pobierz plik (KRK_WF_Form_10.docx)KRK_WF_Form_10.docx

Pobierz plik (KRK_WF_Form_11.docx)KRK_WF_Form_11.docx

Pobierz plik (KRK_WF_Form_12.docx)KRK_WF_Form_12.docx

Pobierz plik (KRK_WF_Form_13.docx)KRK_WF_Form_13.docx

Pobierz plik (KRK_WF_Form_14.docx)KRK_WF_Form_14.docx

Pobierz plik (KRK_WF_Form_15.docx)KRK_WF_Form_15.docx

Załączniki:
Pobierz plik (Filologia rosyjska - sylabusy - 15-16 I st..pdf)sylabusy-filologia rosyjska z d.językiem obcym[dot.rocznika rozpoczynającego od r.akad. 2015/2016]2028 Kb
Pobierz plik (Filologia rosyjska - sylabusy - 16-17 I st..pdf)sylabusy-filologia rosyjska z d.językiem obcym[dot.rocznika rozpoczynającego od r.akad. 2016/2017]1867 Kb
Pobierz plik (Filologia rosyjska - sylabusy - 16-17 II st..pdf)sylabusy-filologia rosyjska II stopnia[dot.rocznika rozpoczynającego od r.akad. 2016/2017]1101 Kb
Pobierz plik (Filologia rosyjska - sylabusy - 17-18 I st..pdf)sylabusy-filologia rosyjska z d.językiem obcym[dot.rocznika rozpoczynającego od r.akad. 2017/2018]1960 Kb
Pobierz plik (sylabusy-LDB 2017-2018.pdf)sylabusy-lingwistyka dla biznesu [dot.rocznika rozpoczynającego od r.akad. 2017/2018]1571 Kb

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić