• 05 CZE 19

    Informacja dla I roku FGzDJO

    Zajęcia z przedmiotu „Literatura KNOJ” z dr J. Kłopotowską w dniu 06.06.2019r. nie odbędą się. Zostaną odrobione w innym terminie.