• 05 CZE 19

    Informacja dla II roku I stopień FG

    Zajęcia z przedmiotu „PNJN – kurs podstawowy 2” z dr J. Kłopotowska w dniu 07.06.2019r. nie odbędą się. Zostaną odrobione w innym terminie.