Pracownicy

Promotorzy

INFORMACJE DLA PROMOTORÓW:

ZARZĄDZENIE NR 29/2014 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO z dnia  18 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego.

Ocena pracy dyplomowej
Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy (Załacznik nr 2)
Protokół kontroli oryginalności pracy (Załącznik nr 1)
ZARZĄDZENIE NR 29.2014- ANTYPLAGIAT

System antyplagiatowy
Wniosek o założenie / zamknięcie / weryfikację konta w systemie antyplagiatowym Uniwersytetu Szczecińskiego
http://www.bjk.usz.edu.pl/system-antyplagiatowy

HASŁA identyfikujące prace dyplomowe
DiKS
Filologia angielska
Filologia germańska
Filologia polska I stopien
Filologia polska II stopień
Filologia romańska, filologia romańska z jęz. włoskim
Filologia rosyjska
Kulturoznawstwo I stopień
Kulturoznawstwo II stopień

Opiekunowie praktyk