Koordynatorzy  EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (EJA) rok akademicki 2016/2017:

I rok I stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne – dr Maria Brenda

II rok I stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne – dr Katarzyna Rudkiewicz

III rok I stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne – mgr Irina Sklema

I rok II stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne – dr Anna Łakowicz-Dopiera

II rok II stopnia studia stacjonarne i niestacjonare – mgr Wioletta Szóstak

Wychodząc na przeciw zmianom wynikającym z wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Polskiego Szkolnictwa Wyższego, dotychczasowy egzamin z praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) również zmienia swoją formę.

Od roku akademickiego 2013/2014 studenci studiów I i II stopnia potwierdzają swoją znajmość języka angielskiego zdając egzamin z pisania. Szczegóły egzaminu, tj. czas trwania, długość tekstów oraz rodzaje zadań; można znaleźć w załączonym dokumencie.

OPIS EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (EJA)