Koordynatorzy Praktycznej nauki języka angielskiego w roku akad. 2017/2018 na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia:

I rok – dr Elżbieta Wiścicka

II rok – dr Katarzyna Rudkiewicz

III rok – mgr Irina Sklema

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia:

I rok – dr Anna Łakowicz-Dopiera

II rok – mgr Wioletta Szóstak

Wychodząc na przeciw zmianom wynikającym z wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Polskiego Szkolnictwa Wyższego, dotychczasowy egzamin z praktycznej nauki języka angielskiego (PNJA) również zmienia swoją formę.

Od roku akademickiego 2013/2014 studenci studiów I i II stopnia potwierdzają swoją znajmość języka angielskiego zdając egzamin z pisania. Szczegóły egzaminu, tj. czas trwania, długość tekstów oraz rodzaje zadań; można znaleźć w załączonym dokumencie.

OPIS EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (EJA)