• Koło Naukowe "Linguaphile"

  Językoznawcze Koło Naukowe „LINGUAPHILE” zaprasza chętnych studentów do współpracy.
  Językoznawcze Koło Naukowe „LINGUAPHILE” jest studencką grupą aktywności działającą przy Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Koło zostało utworzone w 2006 roku przez prof. dr Olgę Mołczanową i skupia studentów studiów stacjonarnych II stopnia. Obecnie opiekunem naukowym Koła jest dr Małgorzata Sokół. Opiekun Koła działa jako organ doradczy i wspomagający, reprezentuje Koło wobec kadry naukowej oraz władz uczelni. Siedzibą Koła jest Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Filologii Angielskiej.

  Celem działalności Koła jest prowadzenie działań badawczo-naukowych związanych z szeroko pojmowanymi zagadnieniami językoznawczymi, a w szczególności:
  1. Semantyka leksykalna
  – teoria pól semantycznych
  – relacja semantyczne
  – idiomy i ich interpretacja
  – homonimia, polisemia, hiponimia, relacja przynależności
  – ewolucja i zmiany semantyczne
  2. Semantyka kognitywna
  – konceptualizacja przestrzeni
  – operacje konstruowania
  – domeny kognitywne
  – procesy umysłowe
  – kategoryzacja
  – teoria konceptualizacji
  – organizacja przestrzeni konceptualizacji
  – metafory
  3. Lingwistyka historyczna
  – zmiany syntaktyczne na przestrzeni wieków
  – analiza tekstów historycznych
  4. Dyskurs
  – komunikacja i interakcja
  – dyskurs mediów
  – tożsamość
  5. Etymologia.
  6. Studia porównawcze i kontrastywne.
  7. Typologia języków.
  8. Translacja.
  9. Fonetyka i fonologia.
  Koło realizuje swoje cele poprzez:
  – prowadzenie badań naukowych, których wyniki mogą zostać opublikowane
  – prowadzenie seminariów, szkoleń, konferencji
  – współpracę z organami Uczelni, Katedrą Filologii Angielskiej oraz innymi instytucjami i organizacjami
  – inne działania sprzyjające realizacji ostaoocelów Koła.

  Członkiem Koła może być każdy student lub pracownik US, który czynnie uczestniczy w działalności Koła oraz podpisał deklarację członkowską, oraz inna osoba dopuszczona przez Zarząd Koła.
  Członkowie Koła mają m.in. prawo do uczestniczenia w zebraniach i prowadzenia działalności naukowej w ramach Koła.

 • Koło Naukowe "Culture Vultures"

  Culture Vultures

  Culture and Literature Society at the Department of English of Szczecin University

  „Culture Vultures” are pleased to announce the first event of the winter term: Wednesday, November 28, 2012, 17.30-19.00: Room 101 or any other vacant room !!!:
  Round Table „We can´t get no satisfaction!” MA English – What is it good for? What should be changed to better serve the students and prepare them to enter the job market successfully. Everybody is welcome!

  The goals of the Culture Vultures society are:
  – to enable students to gain an enhanced insight into literary and cultural studies
  – to present the staff of involved in cultural and literary studies in our Department as scholars with clearly defined research fields
  – to strengthen the `corporate identity´ of the staff involved in cultural and literary studies
  – to further academic exchange between the disciplines within the Department of English
  – to offer a platform for MA and doctoral students for the presentations of their theses in progress, chiefly in the fields of literature and culture
  – to further academic exchange between the Department of English and members of the faculty of philology and other faculties
  – to establish academic relations with cultural organisations and institutions (e.g. British Council, US and Canadian councils, etc.)
  – to invite guest speakers

 • Koło Naukowe Celtologii

  Koło Naukowe Celtologii

  Założone przez nas w 2012 roku Koło Naukowe Celtologii to najmłodsze koło naukowe działające przy Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych kulturą krajów i regionów celtyckiego obszaru językowego: Irlandii, Walii, Szkocji, Bretanii, Konwalii i Wyspy Man oraz historią kontynentalnych plemion celtyckich, np. Galów. Inspirację dla naszych działań czerpiemy z różnych aspektów studiów celtyckich, dziedziny sytuującej się na pograniczu językoznawstwa, literaturoznawstwa, archeologii, socjologii i historii.
  Pod czujnym okiem naszej opiekun naukowej dr hab. Sabine Asmus, prof. US zgłębiamy wyżej wymienione obszary zainteresowań, oferując naszym członkom szeroki wachlarz aktywności – od cyklicznych spotkań muzycznych Ceol agus Craic, przez naukę języków celtyckich, organizowanie sesji naukowych po wydarzenia specjalne, takie jak Haloween, Tydzień Irlandzki czy Dni Walijskie. Zapewniamy, że każdy znajdzie u nas pole do popisu, szansę na wykazanie się pomysłowością i okazję do rozwoju swoich pasji i umiejętności!
  Za cel stawiamy sobie szeroko pojętą promocję kultury celtyckiej zarówno na Uniwersytecie jak i poza nim. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wysiłkom Wydział Filologiczny stanie się ważnym ośrodkiem badań nad językami mniejszościowymi,           a także językowym i kulturowym dziedzictwem Celtów.