Instytut Anglistyki

71-065 Szczecin
Al. Piastów 40B
bud. 5, pok. 204

tel./fax. (0-91) 444-27-08

email: kfa@univ.szczecin.pl

 

Dyrektor Instytutu Anglistyki

dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US

Czwartek godz. 10.00 – 11.30

Z-ca Dyrektora

Instytutu Anglistyki

dr Barbara Braid

Wtorek  godz. 10.00 – 11.30

Czwartek godz. 10.00 – 11.30

Sekretariat:
mgr Magdalena Ślepowrońska

Struktura Instytutu Anglistyki 2017/2018