Plany zajęć - Wydział Filologiczny

Plany zajęć obowiązujące w Instytucie Anglistyki w roku akademickim 2017/2018

Zajęcia odbywać się będą przy al. Piastów 40 b bud. 4

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Uwaga zmiana!

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w piątki w godz. 16.00-20.50, soboty od  godz.  8.15-20.15  oraz niedziele od 8:15-20.15 przy al. Piastów 40 b bud. 4

Studenci studiów niestacjonarnych – prosimy o sprawdzenie ostatecznej wersji planu w każdy czwartek poprzedzający zjazd (po godzinie 15:00)

Studenci studiów stacjonarnych – prosimy o sprawdzanie aktualizacji planu zajęć (mogą nastąpić zmiany)

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne