Colloquia Germanica Stetinensia - Wydział Filologiczny

cgs

Aktualna strona czasopisma Colloquia Germanica Stetinensia:

http://wnus.edu.pl/pl/cgs/

 

Aktuelle Webseite der Zeitschrift Colloquia Germanica Stetinensia:

http://wnus.edu.pl/de/cgs/

 

COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA

CGS

ISSN 0867-5791

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ISSN 1640-6818

Czasopismo naukowe Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego „Colloquia Germanica Stetinensia“ ukazuje się od 1988 roku, od 1996 roku funkcjonuje jako rocznik. Publikowane są w nim artykuły naukowe w języku niemieckim na tematy germanistyczne z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki oraz recenzje publikacji germanistycznych i sprawozdania z konferencji. W czasopiśmie ukazują się ponadto sporadycznie niepublikowane wcześniej teksty niemieckojęzycznych pisarek i pisarzy. Wszystkie artykuły naukowe oraz recenzje oceniane są anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów z zachowaniem procedury double-blind review process.

Informacje na temat „Colloquia Germanica Stetinensia“ znaleźć można w internetowych wykazach czasopism, m. in. w niemieckiej bazie „Elektronische Zeitschriftenbibliothek”, w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w Index Copernicus.

Zgodnie z rozporządzeniem MNISW z dn. 17.09.2012 r. czasopismo „Colloquia Germanica Stetinensia“ wpisane jest na listę czasopism punktowanych z ilością 9 punktów.

 

***

Die wissenschaftliche Zeitschrift des Instituts für Germanistik der Universität Szczecin „Colloquia Germanica Stetinensia“ erscheint seit 1988, seit 1996 einmal im Jahr. In der Zeitschrift werden in deutscher Sprache wissenschaftliche Beiträge zu Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Kulturwissenschaft, Translatorik und Glottodidaktik sowie Rezensionsartikel und Konferenzberichte veröffentlicht. Ab und zu werden auch noch nicht veröffentlichte Texte von deutschsprachigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern publiziert. Alle wissenschaftlichen Beiträge und Rezensionsartikel werden von zwei unabhängigen Rezensenten in einem anonymisierten Verfahren begutachtet (sog. double-blind review process).

Informationen über „Colloquia Germanica Stetinensia“ sind in Online-Zeitschriftenverzeichnissen zu finden, u. a. in der deutschen Elektronischen Zeitschriftenbibliothek, in The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) sowie in Index Copernicus.

Redakcja naukowa / Redaktion:

prof. zw. dr hab. Ryszard Lipczuk
ryszard_lipczuk@interia.pl

dr hab. Dorota Sośnicka prof. US
dsosnicka@op.pl


Adres redakcji / Anschrift der Redaktion:

Colloquia Germanica Stetinensia – Redakcja

Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytet SzczecińskiPiastów 40b bud. 5
71-065 Szczecin

E-Mail:
cgs.redakcja@univ.szczecin.pl