Aktualna strona czasopisma Colloquia Germanica Stetinensia:

http://wnus.edu.pl/pl/cgs/

 

Aktuelle Webseite der Zeitschrift Colloquia Germanica Stetinensia:

http://wnus.edu.pl/de/cgs/

 

COLLOQUIA GERMANICA STETINENS

 

Czasopismo naukowe Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego „Colloquia Germanica Stetinensia“ (do 2015 roku Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego  „Colloquia Germanica Stetinensia“, ISSN 1640-6818 / ISSN 0867-5791) ukazuje się od 1988 roku. Publikowane są w nim artykuły naukowe w języku niemieckim na tematy germanistyczne z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki oraz artykuły recenzyjne na temat publikacji germanistycznych, a także sprawozdania z konferencji czy też krótkie omówienia książek.

ISSN: 2450-8543 (do 2015 r.: 1640-6818 / ISSN 0867-5791)

eISSN: 2353-317X

Czasopismo jest indeksowane w bazach referencyjnych:

  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Index Copernicus
  • BazHum

Adres redakcji / Anschrift der Redaktion:

Colloquia Germanica Stetinensia – Redakcja

Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytet Szczeciński

Piastów 40b bud. 5, pok.103
71-065 Szczecin