Historia Instytutu Filologii Germańskiej

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacja nt. historii Instytutu.

30-lecie prezentacja skrócona 2015

1. Tułacze początki

2. Działalność naukowo-dydaktyczna, publikacje, konferencje, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, absolwenci

3. Kontakty z zagranicą

4. Studenci

5. Biblioteka

6. Sekretariat