Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej

dr hab. Jolanta Mazurkiewicz Sokołowska, prof.US
jolanta.mazurkiewicz@usz.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US
krzysztof.nerlicki@usz.edu.pl

Sekretariat

mgr Urszula Nowakowska
tel. 91-444 3022
e-mail: germ@univ.szczecin.pl
http://www.wf.usz.edu.pl/germanistyka

71-065 Szczecin, al. Piastów 40b bud. 5, pok. 103
przyjmowanie interesantów: poniedziałek – piątek 10:00 – 13:00