Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego podpisał umowy patronackie z niżej wymienionymi szczecińskimi szkołami:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

2. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego

3. Liceum Ogólnokształcące nr 9

3. Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego

4. Szkoła Podstawowa nr 61 im. Michała Kmiecika

Zakres podpisanych umów obejmuje zasady współpracy w ramach patronatu nad klasami lingwistycznymi i klasami realizującymi w zakresie rozszerzonym język niemiecki (spotkania pracowników oraz gości Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego z uczniami i nauczycielami szkoły – wykłady, spotkania autorskie, udział w konferencjach naukowych, imprezach okolicznościowych, pracach koła naukowego, warsztatach oraz zajęciach w IFG , praktyki studenckie).