• 18 STY 19

  Informacja dla studentów

  W najbliższych dniach odbędą się spotkania dla osób zainteresowanych wyjazdami w programie Erasmus+: 23.01.2019r. o godz. 11.45, sala 310 – spotkanie dla wszystkich studentów Wydziału Filologicznego, dodatkowo spotkanie dla studentów germanistyki – 30.01.2019r. o godz. 19.00, sala 201. 

  • 16 STY 19

  Nieobecność dr M. Guttke

  Dr M. Guttke nieobecny do dniach 14-18.01.2019 r. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

  • 11 STY 19

  I rok I stopnia, studia niestacjonarne – odrabianie zajęć z dr. hab. W. Dykiem, prof. US

  Informujemy, że w dniu 13.01.2019r., godz. 17.30-19.00, s. 310 zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu „Historia filozofii” przez Pan dr hab. W. Dyka, prof. US

  • 09 STY 19

  Nieobecność dr J. Kłopotowskiej

  Dr J. Kłopotowska nieobecna w dniach 09-10.01.2019 r. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.