PROGRAM ERASMUS

Erasmus jest programem przeznaczonym dla szkolnictwa wyższego, a więc skierowany jest przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Powyższe cele realizowane są poprzez następujące, wzajemnie powiązane działania:

  • Wymianę studentów oraz nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni
  • Kursy Intensywne
  • Europejską współpracę między uczelniami (w ramach tzw. projektów wielostronnych)

Kraje, których uczelnie mogą uczestniczyć w programie Erasmus to:

  • 27 krajów Unii Europejskiej
  • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia
  • kraj kandydujący: Turcja

Instytut Filologii Słowiańskiej ma podpisane umowy umożliwiające studentom i pracownikom realizację PROGRAMU ERASMUS.

Umowy umożliwiają studentom wyjazdy na studia do:

  1. HISZPANII

Barcelona – UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Granada – UNIVERSIDAD DE GRANADA

  1. FRANCJI

Bordeaux – UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE – BORDEAUX 3

  1. NIEMIEC

Greifswald – ERNST MORITZ ARNDT UNIVERSITÄT GREIFSWALD

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENCKICH:

http://dsm.usz.edu.pl/students/erasmusstudia

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE ERASMUS:

http://dsm.usz.edu.pl/erasmusoprogramie

KOORDYNATOR ERASMUSA W INSTYTUCIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ:

dr hab. prof. US Roman Gawarkiewicz

e-mail: gawarrom@interia.pl