• Świat Słowian w języku i kulturze

  Zakład Języków i Kultur Słowiańskich Uniwersytetu Szczecińskiego

  zaprasza na

  XVII Międzynarodową Konferencję

  z cyklu

  ŚWIAT SŁOWIAN W JĘZYKU I KULTURZE,

   

  która odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym

  Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, w dniach 20-22.04.2017 r. 

  Konferencję tę po raz pierwszy zorganizowano w 1996 roku. Pomyślana była wówczas jako spotkanie dla młodych naukowców – studentów, magistrów i doktorantów. Przez lata ewoluowała, jednakże wciąż pozostawała miejscem wymiany poglądów, poszukiwania inspiracji naukowej i międzypokoleniowego dialogu.

  Także dziś zatem mamy przyjemność zaprosić studentów, magistrów, doktorantów i doktorów różnych specjalności filologicznych i humanistycznych do podtrzymywania tej tradycji. Chcemy wspólnie badać zagadnienia naukowe, dyskutować nad nimi – a po pracy, zgodnie z rzymską zasadą otium post negotium – cieszyć się swoją obecnością i pięknem nadmorskiej przyrody.

  Chętnych do udziału prosimy o przygotowanie referatów, których tematyka obejmować będzie zagadnienia łączące się w jedną całość jako „Świat Słowian w języku, literaturze i kulturze”.

  Nowością na naszej konferencji będzie specjalny panel zatytułowany: „Mistrzowie i uczniowie”, na który chcemy zaprosić wieloletnich bywalców naszych spotkań. Kiedy pierwszy raz przyjeżdżali oni do Pobierowa, byli młodymi magistrami, a dziś są profesorami z uznanym dorobkiem. Będą im towarzyszyć ich właśni uczniowie – magistranci i doktoranci. Mistrz i uczeń zmierzą się wspólnie z jednym zagadnieniem naukowym, przedstawiając je z dwóch różnych perspektyw. Chcemy w ten sposób nie tylko zaznaczyć ciągłość ideową naszych spotkań, ale też podkreślić, że nauka i naukowcy rozwijają się w interakcji – zarówno z rówieśnikami, jak i z doświadczonymi badaczami.

  Przewidujemy druk materiałów konferencyjnych. Komitet Redakcyjny tomu zastrzega sobie prawo wyboru tekstów do druku.

  Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres swiat_slowian@wp.pl do 10 kwietnia 2017 r.

  JĘZYKI KONFERENCJI: języki słowiańskie

  OPŁATA KONFERENCYJNA: 250 zł; opłata nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

  Opłatę należy uiścić do 15 kwietnia 2017 r. na konto:

  ING BANK ŚLĄSKI

  46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

  nr BIC (SIWFT): INGBPLPW

  IBAN PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

  w tytule zapłaty należy podać „0045 Świat Słowian”

   

  POSIŁKI: śniadanie – 13 zł, obiad – 18 zł, kolacja – 13 zł, wyżywienie całodzienne – 44 zł. Opłata za posiłki jest pobierana przy rejestracji. Prosimy nie opłacać posiłków przelewem razem z opłatą konferencyjną.

  DOJAZD: Dojazd ze Szczecina do Pobierowa busami: http://kskbus.pl/http://www.ober-trans.eu/

  ZAKWATEROWANIE: Zakwaterowanie uczestnicy konferencji rezerwują i opłacają we własnym zakresie.

  Istnieje możliwość zakwaterowania w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym US, w którym odbędzie się konferencja, ul. Grunwaldzka 66, tel. 91 444 14 90, 91 444 10 81. W ośrodku znajdują się pokoje dwuosobowe. Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o osobisty kontakt z ośrodkiem.

   

  KONTAKT: Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować na adres:swiat_slowian@wp.pl.

   

  Komitet Organizacyjny

  dr Dorota Dziadosz

  dr Katarzyna Kondzioła-Pich

  dr Anna Pięcińska

  dr Agnieszka Krzanowska

  Formularz_Świat Słowian 2017

 • Słowo. Tekst. Czas.

  Słowo. Tekst. Czas.
  Słowo. Tekst. Czas – cykliczna międzynarodowa konferencja naukowa organizowana od roku 1993 przez Instytut Filologii Słowiańskiej. Twórcą idei sympozjum, łączącego  badania języka i tekstu, i podejmującego zawsze najbardziej aktualne problemy współczesnych nauk filologicznych jest prof. zw. dr hab. Michaił Aleksiejenko.

  Współorganizatorami konferencji są: Instytut Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie oraz Komisja Frazeologiczna Międzynarodowego Komitetu Slawistów.

  O wysokiej randze Konferencji świadczą liczne komunikaty, jakie ukazały się w periodykach naukowych: Slavia Orientalis, Izviestija Akademii Nauk (Rosja), Russkij jazyk i literatura (Rosja), Movoznavstvo (Ukraina).

  I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowo. Tekst. Czas”, Szczecin 4-5 czerwca 1996 r.
  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowo. Tekst. Czas”, Szczecin 16-17 października 1997 r.
  III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowo. Tekst. Czas”, poświęcona rocznicy 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina, Szczecin 24-25 września 1998 r.
  IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowo. Tekst. Czas”, Szczecin, 21-22 października 1999 r.
  V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowo. Tekst. Czas”, Szczecin 8-9 czerwca 2000 r.
  VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowo. Tekst. Czas” pt. „Nowa frazeologia w nowej Europie”, Szczecin-Greifswald 6-9 września 2001 r.
  VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowo. Tekst. Czas” pt. „Nowe środki nominacji w nowej Europie”, Szczecin 21-23 listopada 2003 r.
  VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowo. Tekst. Czas” pt. Człowiek we frazeologii i leksyce języków słowiańskich”, Szczecin 27-28 maja 2005 r.
  IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Słowo. Tekst. Czas” odbyła się w dniach 8-10 listopada 2007 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej, al. Piastów 40b. Temat sympozjum „Człowiek w przestrzeni słownika i tekstu”.

  Udział w konferencji wzięło blisko 70 uczestników, w tym  większosć z zagranicy: Białorusi, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Kazachstanu, Niemiec, Rosji, Ukrainy.

  Kontakt:
  slowo.tekst.czas@wp.pl lub miroslawa.hordy@univ.szczecin.pl

  Slowo.Tekst.Czas XII_kom. 1

 • III Międzynarodowa Konferencja Pragmalingwistyczna

  Zakład Języków i Kultur Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
  serdecznie zaprasza filologów różnych specjalności
  (polonistów, slawistów, germanistów, anglistów, romanistów itd.) na
  III Międzynarodową Konferencję Pragmalingwistyczną
  na temat:”KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA.
  LEKSYKA. SEMANTYKA. PRAGMATYKA”

  TERMIN: 11-13 października 2012 r.
  MIEJSCE: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu Szczecińskiego     w Pobierowie
  JĘZYKI KONFERENCJI: języki słowiańskie
  OPŁATA KONFERENCYJNA: 200 zł
  Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

  W ramach tematu wiodącego mile widziane będą referaty dotyczące jednego języka, jak i badań porównawczych dwóch lub kilku języków. Informujemy też, że planowane są dwa oddzielne panele tematyczne:

  „Liczba i miara w językach świata”,
  „Barwa w języku, literaturze i kulturze”.
  Na wygłoszenie referatu przewidziano 15 minut.

  Formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 15 września 2012 roku na adres: 1MKP_komunikacja@wp.pl

  Po konferencji planujemy druk monografii tematycznej.

  W sprawach noclegu prosimy kontaktować się z Pensjonatem KAMA, tel. 502 305 505, www.pensjonat-kama.pl.

  Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

  1MKP_komunikacja@wp.pl

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego

  prof. Ewa Komorowska

  mgr Katarzyna Kondzioła-Pich

  mgr Anna Ochrymowicz
  Formularz zgłoszeniowy
  Harmonogram

 • IV Międzynarodowa Konferencja Pragmalingwistyczna

  Zakład Języków i Kultur Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej

  Uniwersytetu Szczecińskiego
  serdecznie zaprasza filologów różnych specjalności
  (polonistów, slawistów, germanistów, anglistów, romanistów itd.) na
  IV Międzynarodową Konferencję Pragmalingwistyczną
  na temat:

  „KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA.
  LEKSYKA. SEMANTYKA. PRAGMATYKA”

   

   

  TERMIN: 10-12 kwietnia 2014 r.

  MIEJSCE: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie

  JĘZYKI KONFERENCJI: języki słowiańskie i język angielski

  OPŁATA KONFERENCYJNA: 200 zł

  Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu i wyżywienia.

   

  W ramach tematu wiodącego (Komunikacja międzyludzka…) mile widziane będą referaty dotyczące jednego języka, jak i badań porównawczych dwóch lub kilku języków.

   

  Planowane są trzy panele tematyczne:

  • „Komunikacja międzyludzka w aspekcie werbalnym i niewerbalnym”,
  • „ Obraz relacji między narodami słowiańskimi we współczesnych mediach”,
  • „Barwa w języku, literaturze i kulturze”.

  Zaproponowane tematy nie wykluczają innych oryginalnych ujęć.

  Na wygłoszenie referatu przewidziano 15 minut.

  Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 30 marca 2014 roku na adres: konferencja.pragma@gmail.com

   

  Po konferencji planujemy publikację tekstów w monografii tematycznej, a wybranych artykułów napisanych w językach obcych – w punktowanym czasopiśmie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego Annales Neophilologiarum.

   

  W sprawach noclegu prosimy kontaktować się z Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, ul. Grunwaldzka 66, tel. 91 444 14 90, 91 444 10 81.

   

  Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konferencja.pragma@gmail.com

   

                                                                         Komitet Organizacyjny:

  prof. dr hab. Ewa Komorowska

  dr Agnieszka Krzanowska

  dr Dorota Dziadosz

  mgr Anna Ochrymowicz

  dr Katarzyna Kondzioła-Pich

   

  Formularz zgloszeniowy
  ЗАЯВКА

 • Homo Communicans I - monografia

  „HOMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурных коммуникаций”.

  HOMO I

 • Homo Communicans II - monografia

  OMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурных коммуникаций.

  HOMO II

 • Homo Communicans III - monografia

  OMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурных коммуникаций.

  HOMO III

 • Homo Communicans IV - monografia

  Homo Communicans IV

  HOMO IV

 • Homo Communicans V

  Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

  Al. Piastów 40 b, p. 201, 71-065 Szczecin, Polska,

  tel./fax +48 91 4442706, e-mail: slavista@univ.szczecin.pl

  www.us.szc.pl/ifs

  Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego,  Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Kiemierowie (Federacja Rosyjska), Państwowy Uniwersytet w Kiemierowie (Federacja Rosyjska) oraz Instytut Slawistyki Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie (Niemcy) zapraszają do udziału w V międzynarodowym seminarium naukowym na temat HOMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурной коммуникации/HOMO COMMUNICANS: człowiek w przestrzeni komunikacji międzykulturowej, które odbędzie się 5  czerwca  2015 r. (piątek) w sali konferencyjnej nr 2 (I piętro) w Willi West-Ende w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 65 (http://www.willawestende.pl/glowna.htm).

  Prosimy o podanie tematu wystąpienia w języku rosyjskim lub polskim (czas wystąpienia max. 15 min.) drogą mailową na adres: rodziew@vp.pl  do dnia 10 maja 2015 r. Uczestników nierosyjskojęzycznych  prosimy o nadsyłanie krótkiego 2-3 zdaniowego abstraktu swojego wystąpienia celem prezentacji  tematyki Państwa referatu gościom rosyjskojęzycznym. Do artykułu prosimy dołączyć zgodę na publikację Państwa pracy w wersji elektronicznej. Bez zgody artykuł nie będzie opublikowany.

  Proponujemy następujący porządek spotkania:

  10.00 rozpoczęcie seminarium w sali konferencyjnej; wystąpienia uczestników

  12.00 coffee break

  12.30 – 15.00 wystąpienia uczestników

  15.00 obiad w sali restauracyjnej

  16.00 – 19.30 wystąpienia uczestników

  20.00 uroczysta kolacja w sali restauracyjnej

   

  Opłata konferencyjna w wysokości 400 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów przerwy kawowej, obiadu, kolacji oraz wydanie kolejnego V tomu monografii HOMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурной коммуникации, w którym zamieszczone będą m.in. artykuły uczestników seminarium (planowany termin wydania: grudzień 2015 r.). W związku z powyższym prosimy o ostateczne nadsyłanie tekstów artykułów na wyżej wskazany adres mailowy (zgodnie z podanymi przez nas wymogami edytorskimi!; patrz załącznik: wymogi-edyt) do 30 czerwca 2015 r.

  Zapraszamy na strony poprzednich tomów (np. III tom: http://www.wf.usz.edu.pl/homo-communicans-iii).

   

  Organizatorzy:

  dr Jolanta Miturska-Bojanowska                              prof. dr hab. Ekaterina Kudrina

  dr Krystyna Janaszek, prof. US                                doc. Alexandr Shunkov

  dr Barbara Rodziewicz                                             prof. dr hab. Ludmila Araeva

  dr hab. Roman Gawarkiewicz                                   prof. dr hab. Harry Walter

  Krajowe przelewy:

  ING BANK ŚLĄSKI S.A.

  46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

   

  WAŻNE!

  W tytule zapłaty należy podać numer subkonta “0040”

  Pracownicy, doktoranci Uniwersytetu Szczecińskiego, będący uczestnikami konferencji rozliczający opłaty konferencyjne w ramach dofinansowania z grantów badawczych, badań statutowych i celowych lub innych powinni zgłosić pisemny wniosek do Działu Finansowo-Księgowego US o wystawienie noty wewnętrznej. Każdy dokument księgowy wymaga kontrasygnaty Dziekana Wydziału.
  HOMO-informacja-wersja polska
  HOMO-informacja-wersja rosyjska
  trebovanija-wersja rosyjska
  wymogi-edytorskie