Dyrektor Instytutu

dr hab. Roman Gawarkiewicz

 

Zastępca Dyrektora

dr Izabela Pietrzyk pietrzyki@vp.pl

dyżur w sekretariacie: piątek 12.00-13.30

 

Sekretariat

al. Piastów 40 b, budynek nr 5, pokój 201

71-065 Szczecin

mgr Anna Kucharska – specjalista

mgr Agnieszka Łuczak  – (urlop macierzyński)

tel. (091) 444 27 06

slavista@univ.szczecin.pl