MOST

System mobilności studentów to program kształcenia w uniwersytetach polskich. Pozwala on odbyć studia częściowe (semestr, kilka semestrów) w wybranym przez siebie uniwersytecie w Polsce, daje również prawo wyboru realizowanych przedmiotów z planu studiów danej jednostki.

Dzięki programowi studenci IFS studiowali w Uniwersytecie Jagiellońskim, Wrocławskim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i in. W ramach wymiany Instytut Filologii Słowiańskiej gościł i gości studentów z innych ośrodków, m.in. Torunia i Poznania.
Więcej o programie i jego regulaminie >>>

Koordynator programu MOST w IFS

dr hab. prof. US Roman Gawarkiewicz

Kontakt:
e-mail: gawarrom@interia.pl