Instytut Filologii Słowiańskiej jest częścią Wydziału Filologicznego. Składa się z 4 Zakładów, w których zatrudnionych jest 16 pracowników naukowo-dydaktycznych (Zakład Historii Literatur Słowiańskich; Zakład Teorii i Praktyki Obcojęzycznej i Glottodydaktyki; Zakład Języków i Kultur Słowiańskich; Zakład Translatoryki i Lingwistyki Konfrontatywnej). Pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej to specjaliści z zakresu literaturoznawstwa, porównawczych badan literackich, językoznawstwa, teorii i praktyki przekładu, komunikacji międzykulturowej, psycholingwistyki i glottodydaktyki.

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi studia I i II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska. Od roku akademickiego 2014/15 obok języka rosyjskiego dajemy możliwość studiowania drugiego języka obcego (do wyboru: chiński, norweski, niemiecki, angielski, czeski, ukraiński). Samodzielni pracownicy naukowi Instytutu stwarzają również możliwość podjęcia studiów III stopnia w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.

W Instytucie Filologii Słowiańskiej prężnie funkcjonuje Koło Naukowe Slawistów, które organizuje co roku Warsztaty Lingwistyczne, Międzynarodową Konferencję Naukową: Świat Słowian w Języku i Kulturze oraz wiele innych przedsięwzięć popularyzujących kulturę Słowian wśród studentów Uniwersytetu Szczecińskiego i mieszkańców Szczecina.

Instytut Filologii Słowiańskiej w ramach współpracy międzynarodowej realizuje wiele projektów badawczych, których wyniki prezentowane są na organizowanych corocznie konferencjach
i seminariach m. in.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Słowo. Tekst. Czas; Międzynarodowe Seminarium Naukowe: HOMO COMMUNICANS – człowiek w przestrzeni relacji międzykulturowych; Międzynarodowa Pragmalingwistyczna Konferencja Naukowa.