Instytut Filologii Słowiańskiej jest częścią Wydziału Filologicznego. Składa się z 4 Zakładów, w których zatrudnieni są pracownicy naukowo-dydaktyczni. (Zakład Języków Słowiańskich i Lingwistyki Kulturowej; Zakład Glottodydaktyki i Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego; Zakład Translatoryki i Lingwistyki Konfrontatywnej; Pracownia Literatur Słowiańskich i Przekładu Artystycznego).

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi studia I i II stopnia na kierunku filologia, specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym j, obcym do wyboru, lingwistyka dla biznesu-tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie, oraz studia II stopnia Przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym.

Pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej to specjaliści z zakresu literaturoznawstwa, porównawczych badan literackich, językoznawstwa, teorii i praktyki przekładu, komunikacji międzykulturowej, psycholingwistyki i glottodydaktyki. Obok języka rosyjskiego oferujemy możliwość studiowania drugiego dodatkowego języka obcego (do wyboru: chiński,  niemiecki, angielski, czeski, włoski).

W Instytucie Filologii Słowiańskiej prężnie funkcjonuje  Koło Naukowe Slawistów, które organizuje co roku festiwal kultury słowiańskiej Słowianalia Szczecińskie,  Warsztaty Lingwistyczne, Międzynarodową Konferencję Naukową: Świat Słowian w Języku i Kulturze oraz wiele innych przedsięwzięć popularyzujących kulturę Słowian.

Instytut Filologii Słowiańskiej w ramach współpracy międzynarodowej realizuje wiele projektów badawczych, których wyniki prezentowane są na organizowanych corocznie konferencjach i seminariach m. in.: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Słowo. Tekst. Czas; Międzynarodowe Seminarium Naukowe: HOMO COMMUNICANS – człowiek w przestrzeni relacji międzykulturowych; Międzynarodowa Pragmalingwistyczna Konferencja Naukowa.