Opiekunowie poszczególnych lat
Rok akademicki 2017/2018

STUDIA I STOPNIA

I rok – dr Agnieszka Krzanowska

II rok – dr Mirosława Hordy

III rok – dr Izabela Pietrzyk

STUDIA II STOPNIA

II rok – dr hab. Tomasz Szutkowski