Poniżej znajdziecie Państwo plany studiów na rok akad. 2017/2018

Plan studiów - filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym st. stacjonarne I stopnia w r.a. 2017/18 rok I

Plan studiów - filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym st. stacjonarne I stopnia w r.a. 2017/18 rok II

Plan studiów - filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym st. stacjonarne I stopnia w r.a. 2017/18 rok III

Plan studiów - lingwistyka dla biznesu st. stacjonarne I stopnia w r.a. 2017/18 rok I

Plan studiów - filologia rosyjska st. stacjonarne II stopnia w r.a. 2017/18 rok II