Plany zajęć - Wydział Filologiczny

Plan zajęć - filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym st. stacjonarne I stopnia - semestr zimowy 2018/2019 rok I

Plan zajęć - filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym st. stacjonarne I stopnia - semestr zimowy 2018/2019 rok II

Plan zajęć - filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym st. stacjonarne I stopnia - semestr zimowy 2018/2019 rok III

Plan zajęć - lingwistyka dla biznesu st. stacjonarne I stopnia - semestr zimowy 2018/2019 rok I

Plan zajęć - lingwistyka dla biznesu st. stacjonarne I stopnia - semestr zimowy 2018/2019 rok II

Plan zajęć - przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym st. stacjonarne II stopnia w r.a. 2018/19 rok I