Plan zajęć - filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym st. stacjonarne I stopnia - semestr letni 2017/2018 rok I

Plan zajęć - filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym st. stacjonarne I stopnia - semestr letni 2017/2018 rok II

Plan zajęć - filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym st. stacjonarne I stopnia - semestr letni 2017/2018 rok III

Plan zajęć - lingwistyka dla biznesu st. stacjonarne I stopnia - semestr letni 2017/2018 rok I

Plan zajęć - filologia rosyjska st. stacjonarne II stopnia - semestr letni 2017/2018 rok II