Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące praktyk zawodowych.

Opiekun praktyk niepedagogicznych na kier. lingwistyka dla biznesu tłumaczenia ros-pol-niem:
dr Dorota Dziadosz

Regulamin praktyk zawodowych

załącznik nr 2 - porozumienie

załącznik nr 3 - inf. o podjęciu praktyki

załącznik nr 4 - potwierdzenie