Skład Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia na kierunku Lingwistyka dla biznesu-tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie:

przewodnicząca: dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US

członkowie:    dr Dorota Dziadosz

przedstawiciel doktorantów: mgr Robert Kościelniak

przedstawicielka studentów: Anna Kunda

Skład Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia  na specj. filologia rosyjska z d. językiem obcym i Przekład rosyjsko-polsko-niemiecki z d. językiem obcym

przewodnicząca: dr  hab. Klaudia Koczur-Lejk

członkowie:  dr Agnieszka Krzanowska

dr Katarzyna Kondzioła-Pich

Sylabusy

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia