Skład Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia na kierunku Lingwistyka dla biznesu-tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie:

przewodnicząca: dr hab. Barbara Rodziewicz

członkowie:  dr Dorota Dziadosz

dr Mirosława Hordy

Skład Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia  na specj. filologia rosyjska z d. językiem obcym:

przewodnicząca: dr  hab. Klaudia Koczur-Lejk

członkowie:  dr Agnieszka Krzanowska

dr Katarzyna Kondzioła-Pich

Sylabusy

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia