Skład Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia na kierunku:

lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie z dodatkowym językiem obcym, studia pierwszego stopnia:

dr hab. Barbara Rodziewicz, prof. US – przewodnicząca

dr Dorota Dziadosz

dr Mirosława Hordy

mgr Robert Kościelniak – przedstawiciel doktorantów

Anna Kunda – przedstawiciel studentów

Skład Kierunkowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia  na specj. filologia rosyjska z d. językiem obcym i Przekład rosyjsko-polsko-niemiecki z d. językiem obcym

  • filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym, studia pierwszego stopnia
  • przekład rosyjsko-polski z dodatkowym językiem obcym, studia drugiego stopnia

dr hab. Klaudia Koczur-Lejk – przewodnicząca

dr Agnieszka Krzanowska

dr Izabela Pietrzyk

mgr Jakub Olas – przedstawiciel doktorantów

Inga Bukowska – przedstawiciel studentów

Sylabusy

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia