Poradnik studenta ostatniego roku

Procedura dyplomowania na studiach I stopnia

Procedura dyplomowania na studiach II stopnia

Wzór strony tytułowej pracy dypl I st_PL

Wzór strony tytułowej pracy dypl II st_PL

Zał nr 1 do pracy dyplomowej - Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy

Zał nr 2 do pracy dyplomowej - Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Zał nr 3 do parcy dyplomowej - Oświadczenie o niewyrażeniu zgody