Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Szczecinie
Akademia Czytania Ustawicznego

Koordynacja: Inga Iwasiów i Jerzy Madejski
Sekretarz ACU: Joanna Bierejszyk

Cykl wykładów z okazji Roku Juliana Tuwima

Kwiaty polskie Juliana Tuwima dr hab. Piotr Michałowski, prof. US (4 marca 2013)
Julian Tuwim jako „poeta lingwistyczny” mgr Joanna Bierejszyk (11 marca 2013)
Twórczość dla dzieci Juliana Tuwima dr Anna Ciciak (18 marca 2013)
Julian Tuwim śpiewany (w szkole) mgr Maria Szponar i mgr Agnieszka Szlachta (25 marca 2013)
Julian Tuwim jako pisarz polityczny mgr Jakub Telec (8 kwietnia 2013)
Miasto Juliana Tuwima dr hab. Tatiana Czerska (15 kwietnia 2013)
Barwy Juliana Tuwima dr Adrianna Seniów (22 kwietnia 2013)
Skrzydlate słowa Juliana Tuwima dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US (6 maja 2013)
Biografie Juliana Tuwima mgr Urszula Bielas-Gołubowska (13 maja 2013)
Siostra poety (Irena Tuwim) dr hab. Agata Zawiszewska, prof. US (20 maja 2013)
Epistolografia Juliana Tuwima prof. dr hab. Inga Iwasiów (27 maja 2013)
poniedziałek, godzina 17.00
al. Piastów 40 B (budynek III, sala nr 100)