• Dyskurs - rocznik IPiK

 • Rocznik Komparatystyczny

 • Pogranicza - Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny

 • Studia Językoznawcze

  UWAGA! Znajdujesz się na stronie archiwalnej

  aktualna strona www Studiów Językoznawczych:

  Studia Językoznawcze


  „Studia Językoznawcze”

  Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

  Rocznik

  ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161     DOI: 10.18276/sj

  Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa

  „Studia Językoznawcze” pt. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny są kontynuacją opublikowanych w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego ośmiu tomów materiałów konferencyjnych, które ukazywały się pod stałym tytułem Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny.

  Od roku 2002 rozpoczęliśmy publikację nowego rocznika, który gromadzi artykuły badaczy polszczyzny współczesnej i historycznej z różnych ośrodków akademickich z całej Polski oraz z Polskiej Akademii Nauk.

  Podstawową formą czasopisma jest wersja papierowa, ale od 2009 roku (t. VIII) zawartość roczników dostępna jest też na naszych stronach internetowych w formacie pdf.

   

  Strona w przebudowie.

  Tom XIII

 • Autobiografia

 • Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura