Plan zajęć dziennikarstwo i komunikacja społeczna, st. I st., sem. zimowy 2018/2019
[aktualizacja …]

Plan zajęć dziennikarstwo i zarządzanie mediami, st. II st., sem. zimowy 2018/2019
[aktualizacja …]

Plan zajęć filologia polska , st. I i II st., sem. zimowy 2018/2019
[aktualizacja …]

Plan zajęć kulturoznawstwo, st. I st., sem. zimowy 2018/2019
[aktualizacja …]

Plan zajęć studia pisarskie, st. I st., sem. zimowy  2018/2019
[aktualizacja …]

Oferta zajęć z wychowania fizycznego dla studentów Wydziału Filologicznego 
[aktualizacja …]