• Organizacja roku akademickiego

  organizacja roku akademickiego 2018/2019

  organizacja roku akademickiego 2018-2019

  organizacja roku akademickiego 2017/2018

  Zarządzenie Rektora ws. organizacji roku akademickiego

 • Kierunki studiów

  Kierunki studiów prowadzone przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa:

  1. filologia polska

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  Specjalizacje:

  • nauczycielska

  • bibliologiczna

  Specjalności:

  • edytorsko – wydawnicza

  • komunikowanie publiczne

  • krytycznoliteracka

  Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  Specjalizacja:

  • nauczycielska

  Specjalności:

  • językoznawcza

  • komparatystyka

  • literaturoznawcza

  • polonistyka dla mediów

  • edytorstwo współczesne

  2. dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

  Specjalności:

  • szkoła reportażu

  • krytyka i publicystyka kulturalna

  • dziennikarstwo międzynarodowe

  • public relations

  3. kulturoznawstwo

  Studia stacjonarne I stopnia

  Specjalizacja:

  • bibliologiczna

  Specjalności:

  • animacja kultury

  • sztuka i jej interpretacja

  • kultura śródziemnomorska

  • kultura Słowian

  • kontakty międzyludzkie

  Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

  Specjalizacja:

  • bibliologiczna

  Specjalności:

  • edukacja teatralna

  • animacja i promocja kultury

  • kultura regionalna i turystyczna

  • media i komunikowanie

 • Ankietyzacja- ocena dydaktyki w IPiK

  Ankietyzacja - ocena dydaktyki prowadzonej w IPiK

 • Sylabusy

  Poniżej znajdą Państwo sylabusy przedmiotów obowiązujących na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w IPiK.

  Sylabusy 2014/2015

  DiKS I st., Pr., od 2014-2015 i 2015-2016

  FILOLOGIA POLSKA Ist., Pr., od 2014-2015

  KULTUROZNAWSTWO I st., Pr., od 2014-2015 i 2015-2016

  Sylabusy 2015/2016

  DiKS I st., Pr., od 2015-2016

  FILOLOGIA POLSKA I st., Po., od 2015-2016

  FILOLOGIA POLSKA II st., Po., od 2015-2016

  KULTUROZNAWSTWO I st., Pr., od 2014-2015 i 2015-2016

  KULTUROZNAWSTWO II st., Po., od 2015-2016

  Sylabusy 2016/2017

  DiKS I st., Po., od 2016-2017

  DiZM II st., Po., od 2016-2017

  FILOLOGIA POLSKA I st., Po., od 2016-2017

  FILOLOGIA POLSKA II st., Po., od 2016-2017

  KULTUROZNAWSTWO I st., Po., od 2016-2017

  KULTUROZNAWSTWO II st., Po., od 2016-2017

 • Efekty kształcenia

  Poniżej znajdą Państwo efekty kształcenia dla kierunków prowadzonych przez IPiK

  dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia

  filologia polska - studia II stopnia

  filologia polska - studia I stopnia

  kulturoznawstwo - studia II stopnia

  kulturoznastwo - studia I stopnia

 • Plany studiów

 • Opiekunowie lat

  OPIEKUNOWIE LAT – ROK AKADEMICKI 2018/2019

  opiekunowie lat IPKiD

  OPIEKUNOWIE LAT  – ROK AKADEMICKI 2017/2018

  STUDIA STACJONARNE  I STOPNIA

  FILOLOGIA POLSKA                                                            

  I rok – dr hab. Ewa Tierling-Śledź                                     

  II rok – dr Beata Afeltowicz

  III rok– dr hab. Piotr Krupiński

  KULTUROZNAWSTWO                                                       

  II rok – dr  hab. Mirosława Kozłowska, prof. US

  III rok – dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak

  DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  I rok – mgr Mirosław Salski

  II rok – dr Bogdan Balicki

  III rok –  dr Ireneusz Sokalski

   STUDIA PISARSKIE

  I rok – dr hab. Arleta Galant

  STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

  FILOLOGIA POLSKA

  I rok  – dr hab. Tatiana Czerska

  II rok  – dr  Aleksandra Krukowska

  DZIENNIKARSTWO I ZARZĄDZANIE MEDIAMI II STOPNIA

  I rok – dr Krzysztof Flasiński

  II rok – dr Paulina Olechowska

 • Harmonogram sesji

  Poniżej znajdą Państwo harmonogram sesji egzaminacyjnej letniej roku akad. 2017/2018.

  harmonogram sesji egzaminacyjnej letniej roku akad. 2017/2018

  harmonogram sesji egzaminacyjnej letniej poprawkowej roku akad. 2017/2018

  konsultacje pracowników IPKiD w czasie sesji egzaminacyjnej letniej r.a. 2017/2018

  konsultacje pracowników IPKiD w czasie sesji egzaminacyjnej letniej poprawkowej r.a. 2017/2018

  aktualizacja dnia 24.09.2018r.

 • Praktyki pedagogiczne

  Poniżej znajdą Państwo Regulaminy praktyk pedagogicznych oraz wzór umowy - porozumienia.

  Regulamin praktyk pedagogicznych I stopnia

  regulamin praktyk pedagogicznych II stopnia

  Porozumienie

 • Praktyki zawodowe

  Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące praktyk zawodowych dla kierunku filologia polska, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

  Umowa - porozumienie

  Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej

  Informacja studenta o podjęciu praktyki zawodowej

  Plan praktyki i wzór dziennika praktyk - filologia polska I i II st.

  Regulamin praktyk zawodowych nienauczycielskich

 • Regulamin prac dyplomowych

  Poniżej znajdą Państwo regulaminy prac licencjackich i magisterskich.

  Regulamin prac magisterskich

  Regulamin prac licencjackich