Historia
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zostało założone w 1886 roku we Lwowie z inicjatywy Józefa Tretiaka i Władysława Bełzy. Celem Towarzystwa było wówczas prowadzenie systematycznych badań nad twórczością Adama Mickiewicza. Pierwszym prezesem został prof. Roman Pilat, który dbał ozachowanie elitarnego, naukowego charakteru Towarzystwa.
W 1887 roku ukazał się pierwszy numer „Pamiętnika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, pismo będzie wychodzić jako rocznik, od 1902 roku jako kwartalnik „Pamiętnik Literacki”. Rozszerza wówczas swój profil na całe dzieje polskiego piśmiennictwa i staje się czołowym periodykiem naukowym badaczy literatury polskiej.
Pierwszy zamiejscowy Oddział TLiAM powstaje w 1901 roku w Tarnowie. Od 1920 roku organizowane są kolejne Oddziały Towarzystwa.
Towarzystwo prowadzi działalność naukową, odczytową, edytorską, organizuje obchody jubileuszowe związane z wybitnymi twórcami literatury polskiej, konferencje naukowe.
W latach 1947-1948 następuje wznowienie przerwanej wybuchem II wojny światowej działalności w reaktywujących się i nowo powstających Oddziałach TLiAM. W l. 1946-1976 prezesem Zarządu Głównego jest prof. Julian Krzyżanowski.
W 1966 roku zaczyna wychodzić czasopismo „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, od 2008 roku jako „Wiek XIX”.

Historia Oddziału w Szczecinie
Oddział TLiAM w Szczecinie został założony w 1953 roku przez Wandę Łucznikową, znaną polonistkę, ówczesną przewodniczącą Sekcji Języka Polskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych. Po 1960 działalność szczecińskiego Oddziału powoli zamierała, została reaktywowana dopiero w 1974 roku dzięki pracującemu w Zakładzie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej doktorowi Mieczysławowi Czajko, który był prezesem miejscowego zarządu do 1983 roku. W kolejnych latach Zarządowi Oddziału przewodniczyli m. in. dr hab., prof. US Zofia Wójcicka,  dr Janusz Poźniak, dr hab., prof. US Jerzy Madejski,  dr hab., prof. US Piotr Michałowski.

Zarząd Główny
Prezes: prof. Dr hab. Grażyna Borkowska

Siedziba:
ul. Nowy Świat 72/14A
00-330 Warszawa
www.towarzystwo-literackie.org

Zarząd Oddziału w Szczecinie
Przewodnicząca: dr hab. Tatiana Czerska
Zastępcy: dr hab., prof. US Jerzy Madejski, mgr Ireneusz Statnik
Sekretarz/Skarbnik: dr Ewa Tierling-Śledź

Siedziba:
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US
Al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział w Szczecinie jest współorganizatorem działającej od 2003 roku Wszechnicy Polonistycznej (we współpracy  z  Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli; cykliczne wykłady w 2012/2013 „Encyklopedia maturzysty”, w 2013/2014 „Praca z tekstem”; koordynator: dr hab., prof. US Piotr Michałowski) oraz Akademii Czytania Ustawicznego (wykłady z cyklu „Autorzy naszych lektur” oraz „Julian Tuwim”; cykl przeznaczony dla mieszkańców Szczecina, a zwłaszcza dla uczestników zajęć w Uniwersytetach Trzeciego Wieku; koordynatorzy: prof. dr hab. Inga Iwasiów,  dr hab., prof. US Jerzy Madejski).

Członkami Oddziału są pracownicy Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US, nauczyciele poloniści szczecińskich szkół, doktoranci. Członkowie Oddziału aktywnie uczestniczą w organizowanych przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz zjazdach delegatów. W Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa organizowane są spotkania autorskie z wybitnymi badaczami literatury polskiej.

Spotkania autorskie i wykłady
– spotkanie autorskie z Mieczysławem Czajko poświęcone jego autobiografii Życie, życie moje… (18.01.2012 r.)
– wykład Pawła Rodaka Dzienniki polskich pisarzy XX wieku (7.03.2012 r.)

Wszechnica Polonistyczna
– cykl: „Encyklopedia maturzysty”:
dr Paweł Wolski Narracja  (12.01.2012)
mgr Beata Wolska Autobiografia (9.02.2012)
mgr Urszula Bielas-Gołubowska Biografia (23.02.2012)
mgr Maria Głowacka Płeć (8.03.2012)
mgr Agata Majewska Autorka ( 22.03.2012)
mgr Agnieszka Gruszczyńska Intymność (19.04.2012)
mgr Maria Szponar Sieć (25.10.2012)
mgr Jakub Telec Interpretacja (8.11.2012)
mgr Joanna Bierejszyk Regionalizm (22.11.2012)
mgr Agnieszka Gruszczyńska Kanon ( 6.12.2012)

cykl „Praca z tekstem”:
dr Zbigniew Jarzębowski Słuchowisko jako tekst w radiu (16 października 2013 r.)
dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US Dramat w książce i na scenie (13 listopada 2013 r.)
dr hab. Dorota Kozaryn, prof. US Jak czytać Mikołaja Reja (4 grudnia 2013 r.)
dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. US Jak czytać Lalkę (18 grudnia 2013 r.)
dr Ewa S zczepan Jak czytać melodramat (8 stycznia 2014 r.)
dr hab. Andrzej Skrendo, prof. US Poetyka eseju (22 stycznia 2014 r.)
dr Rafał Sidorowicz Jak powstaje blog (5 lutego 2014 r.)
dr hab. Ewa Pajewska, prof. US Jak czytać przekłady z języka obcego (4 marca 2014 r.)
dr hab. Jerzy Madejski, prof. US Czytanie i pisanie dziennika. Diarystyka (17 marca 2014 r.)

Akademia Czytania Ustawicznego

cykl „Autorzy naszych lektur”
prof. dr hab. Inga Iwasiów Zofia Nałkowska (5.11.2012)
dr Piotr Krupiński Janusz Korczak (12.11.2012)
dr Aleksandra Krukowska Bolesław Prus (19.11.2012)
dr hab. Jerzy Madejski, prof. US Wisława Szymborska (26.11.2012)
dr hab. Andrzej Skrendo, prof. US Czesław Miłosz (3.12.2012)
prof. dr hab. Andrzej Sulikowski Jan Twardowski (10.12.2012)
mgr Joanna Bierejszyk / dr hab. Jerzy Madejski, prof. US Tadeusz Różewicz (17.12.2012)
dr hab. Agata Zawiszewska, prof. US Maria Dąbrowska (7.01.2013)

cykl „Julian Tuwim”
dr hab. Piotr Michałowski, prof. US „Kwiaty polskie” Juliana Tuwima (4 marca 2013)
mgr Joanna Bierejszyk Julian Tuwim jako „poeta lingwistyczny” (11 marca 2013)
dr Anna Ciciak Twórczość dla dzieci Juliana Tuwima (18 marca 2013)
mgr Jakub Telec Julian Tuwim jako pisarz polityczny (8 kwietnia 2013)
dr hab. Tatiana Czerska Miasto Juliana Tuwima (15 kwietnia 2013)
mgr Maria Szponar i mgr Agnieszka Szlachta Julian Tuwim śpiewany (w szkole) (22 kwietnia 2013)
dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US Skrzydlate słowa Juliana Tuwima (6 maja 2013)
mgr Urszula Bielas-Gołubowska Biografie Juliana Tuwima (13 maja 2013)
dr hab. Agata Zawiszewska Siostra poety (Irena Tuwim) (20 maja 2013)
mgr Kamila Paradowska Julian Tuwim w teatrze (27 maja 2013)