TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA POLSKIEGO
ODDZIAŁ W SZCZECINIE

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego zostało założone w 1920 roku w Krakowie. Jego twórcami byli językoznawcy: Jan Rozwadowski, Jan Łoś i Kazimierz Nitsch.

Jak określa Statut Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, celem Towarzystwa jest krzewić rozumną miłość języka polskiego, opartą na znajomości jego zasad, rozwoju i znaczenia oraz na rozumieniu zjawisk językowych w ogóle.

Cel ten Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, wykonując zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, osiąga przez:

 1. pieczę nad sprawnością i kulturą języka polskiego,
 2. pogłębianie znajomości języka polskiego,
 3. wydawanie stałego organu pt. „Język Polski” oraz przedsiębranie i ogłaszanie – w miarę potrzeby i możliwości – innych prac i wydawnictw poświęconych językowi polskiemu,
 4. zebrania z odczytami, pogadanki, kursy i tym podobne,
 5. działalność pomocniczą dla nauki języka polskiego w szkołach,
 6. promocję wiedzy o języku polskim za granicą.

Władze naczelne

Zarząd Główny:

Przewodniczący – prof. dr hab. Bogusław Dunaj
Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki
Sekretarz – dr Sylwia Przęczek-Kisielak
Z-ca sekretarza – dr hab. Stanisław Koziara
Skarbnik – dr hab. Kazimierz Sikora
Z-ca skarbnika – dr hab. Bogusław Skowronek

Członkowie:

prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa
dr Piotr Krzyżanowski
prof. dr hab. Robert Mrózek
prof. dr hab. Walery Pisarek
prof. dr hab. Renata Przybylska
dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
dr hab. Małgorzata Święcicka

Adres siedziby Zarządu Głównego TMJP:
A. Mickiewicza 31
31-120 Kraków

Kontakt internetowy:
tmjp@ijp-pan.krakow.pl

Kontakt telefoniczny:
tel. 12 – 632 – 56 – 92, wewn. 400

Profil Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego na Facebooku:
http://www.facebook.com/pages/Towarzystwo-Miłośników-Języka-Polskiego/230528692101

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Szczecinie

Adres siedziby:
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Szczecin
Piastów 40 b
71-065 Szczecin
tel. 91 – 444 – 26 – 63

Członkowie TMJP Oddział w Szczecinie

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Szczecinie liczy obecnie (II 2013 r.) 19 członków. Są nimi profesorowie tytularni, profesorowie Uniwersytetu Szczecińskiego, adiunkci, asystenci oraz doktoranci.

Lista członków TMJP Oddział w Szczecinie (II 2013):

 1. dr Beata Afeltowicz
 2. prof. dr hab. Mirosława Białoskórska
 3. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US
 4. dr Maria Kabata
 5. mgr Magdalena Kobus
 6. dr hab. Ewa Kołodziejek, prof. US
 7. dr hab. Dorota Kozaryn, prof. US
 8. dr hab. Leonarda Mariak, prof. US
 9. dr Róża Modrzejewska
 10. mgr Ksenia Olkowska
 11. dr hab. Ewa Pajewska, prof. US
 12. dr Joanna Rychter
 13. dr Adrianna Seniów
 14. dr Rafał Sidorowicz
 15. dr Agnieszka Szczaus
 16. mgr Agnieszka Szlachta
 17. mgr Anna Szyntor-Bykowska
 18. mgr Aleksandra Wieluniecka
 19. dr Piotr Wojdak

Władze TMJP Oddział w Szczecinie

Skład Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej:

 

Zarząd Oddziału:

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

Sekretarz: dr Beata Afeltowicz

Skarbnik: dr Joanna Rychter

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: prof. dr hab. Mirosława Białoskórska

Członkowie: dr hab. Ewa Kołodziejek, prof. US; dr hab. Leonarda Mariak, prof. US.

Działalność członków TMJP Oddział w Szczecinie w 2012 roku

Działalność członków TMJP Oddziału w Szczecinie skupia się w kilku obszarach. Do najważniejszych należy działalność w zakresie poprawności językowej. Dr hab. Ewa Kołodziejek, prof. US w 2012 roku prowadziła cykliczne wykłady pt. „Potyczki z polszczyzną” w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dla mieszkańców miasta.

Harmonogram spotkań:

 • 12 I 2012 r. – O języku reklamy
 • 8 III 2012 r. – O asymetrii płci w języku
 • 31 V 2012 r. – Wiosna i inne pory roku w języku
 • 21 VI 2012 r. – O imionach Polaków
 • 20 IX 2012 r. – Co to jest błąd językowy
 • 18 X 2012 r. – Kto rządzi językiem
 • 15 XI 2012 r. – Ortograficzne pułapki
 • 13 XII 2012 r. – Święta w języku.

Dr hab. Ewa Kołodziejek, prof. US jest także autorką cotygodniowych felietonów w dzienniku lokalnym „Kurier Szczeciński” (wydanie magazynowe) z cyklu „Językowa corrida” (w 2012 roku 52 teksty).

TMJP Oddział w Szczecinie współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami. Dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US oraz dr hab. Dorota Kozaryn, prof. US biorą udział w pracach Komitetu Okręgowego XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Dr Maria Kabata – we współpracy z Biblioteką Miejską w Gryfinie – ułożyła i w dniu 17.05.2012 r. przeprowadziła III Dyktando Ortograficzne z okazji Dni Gryfina. Dr Beata Afeltowicz wzięła udział w pracach jury regionalnego dyktanda ortograficznego w Collegium Balticum (Stargard Szczeciński, 29.02.2012 r.).

Dr hab. Leonarda Mariak, prof. US pełniła funkcję pełnomocnika rektora US ds. XII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Szczecińskim w dniu 24 września 2012 roku, którego organizatorem było Szczecińskie Towarzystwo Naukowe przy współpracy publicznych i niepublicznych uczelni wyższych Szczecina i Koszalina.

Członkowie TMJP Oddziału w Szczecinie udzielają również wywiadów dla Polskiego Radia Szczecin na temat stanu współczesnej polszczyzny i zjawisk w niej występujących.

W ramach działalności statutowej członkowie TMJP Oddziału w Szczecinie wygłosili łącznie w 2012 roku 19 wykładów dla uczniów, studentów i mieszkańców Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego 19 wykładów naukowych i popularnonaukowych.

„Język Polski”

„Język Polski” to czasopismo wydawane przez TMJP. Ukazuje się od 1913 roku. Autorami artykułów w „Języku Polskim” z Oddziału Szczecińskiego są:

 • prof. dr hab. Mirosława Białoskórska (m.in. Regionalizmy i dialektyzmy w prasie polskiej połowy XIX wieku w świetle ówczesnej normy leksykalnej, „Język Polski” 1993, z. 3, s. 190-199; Pole leksykalno-stylistyczne wiatru w utworach Adama Mickiewicza, „Język Polski” 1998, z. 5, s. 321-328; Konotacje semantyczne i symboliczne wiatru w utworach Adama Mickiewicza, „Język Polski” 2001, z. 1-2, s. 55-67),
 • dr Maria Kabata (Biblijne odwołania językowe w poezji księdza Jana Twardowskiego, „Język Polski” 2001, z. 4, s. 253-258; Sacrum w poezji Karola Wojtyły, „Język Polski” 2007, z. 3, s. 182-188),
 • dr Piotr Wojdak (O liczebnikach jedynkowych, „Język Polski” 2001, t. LXXXI, s. 82-91; „Akademicka” konstrukcja Mam dzisiaj dwa zajęcia (O użyciu liczebników głównych przy rzeczownikach pluralia tantum), „Język Polski” 2002, t. LXXXII, s. 345-348).