Wydział Filologiczny tworzą następujące jednostki:

  1. Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
  2. Instytut Filologii Germańskiej
  3. Instytut Filologii Słowiańskiej
  4. Instytut Anglistyki
  5. Katedra Filologii Romańskiej
  6. Katedra Skandynawistyki
  7. Katedra Iberystyki i Latynoamerykanistyki